Konfirmation

KONFIRMATION 2020.

Kære alle

Indtil videre er konfirmationerne ikke aflyst . Dvs: vi håber stadig på at kunne afholde dem i juni.

Jeg har lige fået melding fra provsten, som med andre provster og biskoppen har haft møde med kirkeministeriet.

Ingen ved pt, hvad der menes med ‘større forsamlinger’.

Derfor har vi i provstiet aftalt ikke at udskyde/ændre nogen datoer indtil vi får en helt klar melding. Det gør vi forhåbentlig snart og senest 10. maj.

Jeg vender tilbage.

 

Venlig hilsen

- og glædelig påske

Cecilie
 
Undervisningen begynder tirsdag d. 3. september og torsdag d. 5. september.
Begge dage kl. 8.00 - 8.30 i sognehuset.
 
Holdfordeling i henhold til Tibberupskolens skema:
Tirsdag: 8.c, 8.d og 8.e
Torsdag: 8.a, 8.b, 8.f, 8.g, 8.h
 
Elever fra andre skoler er velkomne enten tirsdag eller torsdag, som det passer med elevernes skema.
 
Konfirmandundervisningen varetages af sognepræst Cecilie Schackinger (torsdag) og af konstitueret sognepræst Anne Sofie Grandorf (tirsdag).
 
KONFIRMATION 2021.
Undervisningsstart: tirsdag  d. 25. august 2020 og torsdag d. 27. august 2020.
Undervisningen er tirsdag eller torsdag kl. 8.00-9.30 og foregår i sognehuset.
 
Eleverne på Tibberupskolen er delt i ‘huse', og deres skemaer er lagt, så de forskellige ‘huse’ har undervisning enten tirsdag eller torsdag morgen.
For elever fra andre skoler end Espergærde skole/Tibberupskolen, er undervisningen tirsdag morgen.
 
Hus 1, Tibberupskolen, klasse A og B: undervisning torsdage og konfirmation d. 2. maj 2021.
Hus 2, Tibberupskolen, klasse C, D og E: undervisning torsdag og konfirmation d. 2. maj 2021.
Hus 3, Tibberupskolen, klasse F, G og H samt andre skoler: undervisning tirsdag og konfirmation d. 25. april 2021.
 
TILMELDING: Klik her
Tilmelding til konfirmation i 2021 kan foretages fra d. 1. januar 2020.
 
Du kan læse mere om konfirmationen og dens betydning her
Ophavsret: