Mødereferater

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2020.
 • Onsdag d. 5. februar
 • Onsdag d. 4. marts
 • Onsdag d. 8. april
 • Onsdag d. 6. maj
 • Onsdag d. 10. juni
 • Onsdag d. 12. august
 • Onsdag d. 9. september
 • Onsdag d. 7. oktober
 • Onsdag d. 11. november
MENIGHEDSMØDER 2020.
 • Tirsdag d. 12. maj: Offentligt orienteringsmøde 
 • Tirsdag d. 15. september: Valgforsamling 

   
REFERATER FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019.

REFERATER FRA MENIGHEDSMØDER 2019.

 

 

REFERATER FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2018.
REFERATER FRA MENIGHEDSMØDER 2018.
 
 
 
 
REFERATER FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2017.
REFERATER FRA MENIGHEDSMØDER 2017.
Ophavsret: