Menighedsrådsmedlemmer

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
 
NÆSTFORMAND
Cecilie Schackinger 
Tlf.: +45 31 33 32 98
 
KONTAKTPERSON OG KIRKEVÆRGE
Nikolaj Steenberg
Tlf.: +45 26 60 15 00
Mail: kirkevaerge@egebaeksvangkirke.dk 
 
MENIGT MEDLEM
Formand for  Kirkegårdsudvalget samt Valgbestyrelsen
Jan Schøtt-Petersen
 
KASSERER
Ingelise Søs Riemer
 
MENIGT MEDLEM
Karen Bak Jacobsen
 
MEDARBEJDERREPRÆSENTANT
Per Sørensen
 
TILKNYTTET MENIGHEDSRÅDET
Daglig Leder
Kim B. Petersen
 
SUPPLEANTER
Ingen
Ophavsret: