Menighedsrådsmedlemmer

Menighedsrådsformand

Knud Rosted
Nørrevej 34
3070 Snekkersten
Mail: formand@egebaeksvangkirke.dk

 

Kontaktperson og Kirkeværge

Nikolaj Steenberg
Strandvejen 248, Skotterup
3070 Snekkersten
Tlf.: 2660 1500
Mail: kirkevaerge@egebaeksvangkirke.dk 
 

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
og formand for valgbestyrelsen

Jan Schøtt-Petersen
Strandvejen 324
3060 Espergærde


Kasserer

Ingerlise Søs Riemer
Roret 159
3070 Snekkersten

 

Karen Bak Halken Jacobsen
Sandvejen 3
3060 Espergærde

Konstitueret Kirkebogsførende (kbf) fuldtidssognepræst og Næstformand

Cecilie Schackinger
Tlf: 31 33 32 98
Mail: cecilieschackinger@gmail.com eller csch@km.dk
 

 

Ophavsret: