Udvalg

Forretningsudvalg: 
Formand for menighedsrådet, næstformand og kasserer.


Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
Formand: Jan Schøtt-Petersen
Medlemmer: Karen Bak Jacobsen Halken, Ingerlise Søs Riemer og Knud Rosted.
Kirkeværge: Nikolaj Steenberg
Tilforordnet: Kim B. Petersen
Mogens Aarsleff-Hansen er repræsentant for Mørdrup Sogn

Formål:
1. at virke til, at kirke- og kirkegårdsbygninger er velholdte og i god stand, så de danner den bedst mulige ramme for menighedens gudstjenester,
de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og samtidig udgør
en tidsvarende og sikker arbejdsplads for de ansatte.
2. at sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på kirkegården,
og at helhedsindtrykket er en velplejet og velorganiseret kirkegård,
hvor alle begravelsespladser er værdige og vel vedligeholdte.
3. at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier,
der er knyttet til kirkebygning og kirkegård.
4. at tage sig af, at henholdsvis Vedtægt for Egebæksvang Kirkegård og Vedtægt for Egebæksvang Kirke bliver ajourført og overholdt.

Kommunikations- og Informationsudvalg
Formand: Frank Mølgaard
Medlemmer: Cecilie Schackinger, Birgitte Schmidt, Carsten Blid, Knud Rosted og Frank Mølgaard 

Formål:
at varetage kirkens kommunikation med "omverdenen"

Kommissorium


Aktivitetsudvalget:
Formand: Søs Riemer 

Medlemmer: Cecilie Schackinger,  Karen Bach Halken Jacobsen, Søs Riemer, Birgitte Schmidt og Per Sørensen

Formål:
at arrangere aktiviteter i forbindelse med kirkens daglige arbejde, hvilket kan være koncerter, udflugter eller foredrag.

Musik- og Koncertudvalg
Formand: Kim B. Petersen 

medlemmer: Cecilie Schackinger, Sine Drost, Jan Schøtt-Petersen, Kim B. Petersen, Nikolaj Steenberg og Simon Victorson

Formål:

at formidle og udvikle Kirkens musikliv i form at koncerter med et varieret og bredt repertoire, som henvender sig  til forskellige grupper og aldersklasser.


Orgeludvalg:
Formand: Vakant
Medlemmer: Organisten.

Formål:
at undersøge de økonomiske og praktiske muligheder i forbindelse med eventuelle forbedringer/fornyelse af kirkens orgel

Egebæksvang Sogns Menighedsplejeudvalg:

Medlemmer: 

Cecilie Schackinger, Kim B. Petersen og Knud Rosted


Valgbestyrelsen:
Formand: Opdateres
Medlemmer: Opdateres

 

REFERATER FRA UDVALGENE

Musik- og koncerudvalg:

referat af 15. marts 2019 læs her:

Ophavsret: