Præster og ansatte

 

Konstitueret sognepræst (kbf)


Cecilie Schackinger
Tlf: 31 33 32 98
Mail: csch@km.dk
Træffes efter aftale i sognehuset. Mandag er fridag

Konstitueret sognepræst (50% ansat) 1. marts - 31. maj 2019

Lizette Harritsø

Tlf. 51641418

mail: lha@km.dk

Træffes efter aftale i sognehuset, fortrinsvis tirsdag og torsdag. Mandag er fridag

 

Kordegn

Birgitte Wilson Schmidt
Tlf: 49 13 21 62
Mail:bws@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 10.00 - 14.00 samt efter forudgående aftale

Mandag er fridag

 

Kirketjener

Carsten Blid

Tlf: 24493721

Mail: cb@egebaeksvangkirke.dk

Mandag er fridag 

Kirketjener

Lisa Forsell

Tlf: 

Mail:lf@egebaeksvangkirke.dk 

Mandag er fridag 

 

Organist

Sine Drost
Tlf.: 60 13 15 26
Mail: sd@egebaeksvangkirke.dk

Mandag er fridag

 

Kirkegårdsleder og Daglig leder

Kim B. Petersen
Tlf.:  29 23 14 00
Mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk
Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-12.00

Telefontid: mandag til fredag kl. 9.00-1400.

 

 

Ophavsret: