Præster og ansatte

SOGNEPRÆST (KBF)
Cecilie Schackinger
Tlf: +45 31 33 32 98
Mail: csch@km.dk
Træffes efter aftale i sognehuset. Mandag er fridag.
 
SOGNEPRÆST 
Anders Christiansen 
Tlf:  +451 64 14 18
Mail: ac@km.dk
Telefonisk træffetid tirsdag og torsdag mellem kl 10.00 og kl. 12.00
ellers efter aftale 
Mandag er fridag 

 

KORDEGN
Birgitte Wilson Schmidt
Tlf: +45 23 43 14 05
Mail:bws@km.dk
Oplysning om træffetider se venligst her.
 
KIRKETJENER
Carsten Blid
Mandag er fridag.
 
KIRKETJENER
Lisa Forsell
Tlf: +45 40 47 67 88
Mail: lf@egebaeksvangkirke.dk 
Mandag er fridag. 
 
 
Organisk Vakant
 
 
 
 
 

ANLÆGSGARTNER

Per Sørensen
 
 
GARTNERIMEDARBEJDER
Frank Mølgaard
 
 
GARTNERIMEDARBEJDER
Bent Svendsen
 
 
 
 
DAGLIG LEDER
Kim B. Petersen
Tlf.:  +45 29 23 14 00
Mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk
Kontortid: mandag-fredag kl. 10.00 - 12.00. Telefontid: mandag-fredag kl. 9.00 - 14.00.
 
Foto: Pressefotograf Rita Segstedt og Hans-Christian Quist/ H.C.Q-Picture