Præster og ansatte

KONSTITUERET SOGNEPRÆST (KBF)
Cecilie Schackinger
Tlf: +45 31 33 32 98
Mail: csch@km.dk
Træffes efter aftale i sognehuset. Mandag er fridag.
 
 
KORDEGN
Birgitte Wilson Schmidt
Tlf: +45 23 43 14 05
Mail:bws@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 10.00 - 14.00 samt efter forudgående aftale
Mandag er fridag
 
KIRKETJENER
Carsten Blid
Mandag er fridag 
 
KIRKETJENER
Lisa Forsell
Tlf: +45 40 47 67 88
Mail:lf@egebaeksvangkirke.dk 
Mandag er fridag 
 
ORGANIST
Sine Drost
Tlf.:+45 60 13 15 26
Mail: sd@egebaeksvangkirke.dk
Mandag er fridag
P.t. sygemeldt 
 
KIRKEGÅRDSLEDER OG DAGLIG LEDER
Kim B. Petersen
Tlf.:  +45 29 23 14 00
Mail: kbp@egebaeksvangkirke.dk
Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00 - 12.00
Telefontid: mandag til fredag kl. 9.00 - 14.00.
Ophavsret: