Krucifix

 
Ved indvielsen blev der skænket gaver til kirken: I Våbenhuset blev det gamle krucifiks fra ca.1700-1750 ophængt. Det er af nederlandsk oprindelse og typen er ikke almindelig i danske kirker. Efter en krævende restaurering i 1977, er det smukke krucifiks ophængt på væggen ved døbefonden. 

De to figurer af Moses og Kristus, som er ophængt på kirkens østvæg stammer muligvis fra en gammel nedbrændt kirke i Ditmarsken. Nationalmuseet mener, at det er epitafiefigurer fra omkring 1650.
 
Ophavsret: