Fødsel

 


FØDSEL

Den jordemoder der har medvirket ved en fødsel anmelder fødslen til kordegnekontoret.

Kun ved hjemmefødsel uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde barnets fødsel. Dette gøres på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.
 

FADERSKAB

Forældrene er gift med hinanden
Er I gift, registreres faderskabet automatisk i forbindelse med registreringen af barnets fødsel, og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Forældrene er ikke gift med hinanden
Er I ikke gift, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette via en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Ophavsret: