Vielse

I er varmt velkomne som brudepar i Egebæksvangs kirke. 

Hvert år har vi mange vielser og sammen med brudeparret
gør vi alt for at skabe gode forudsætninger for en fin højtidelighed.  

 

Hvornår er det muligt at blive viet i Egebæksvangs kirke
For at blive viet i Egebæksvang kirke skal man enten bo i, eller have en særlig tilknytning til sognet. Man kan læse hvad "særlig tilknytning" er her. Det er nemt at finde ud af, om man bor i sognet ved et kig på www.sogn.dk.
Vores tider for vielse er normalt lørdage kl. 12.00, 14.00 og 16.00
Når lørdagen falder på en helligdag kan andre tider være gældende.
 

Booking - hvor henvender man sig
Henvendelse til kordegnekontoret eller til præsten. Normalt er det den præst, som har højmessen om søndagen, der foretager vielser(-ne) om lørdagen. Man skal have en samtale med den pågældende præst før vielsen.

Prøvelseattest
Prøvelsesattest for vielsen udstedes i brudens bopælskommune og bestilles på Borger.dk. 
Prøvelsesattesten afleveres til kordegnen.

Udsmykning af kirken
Pyntning af kirken i forbindelse med vielse aftales med kirketjeneren. Det er ikke tillad at strø blomsterblade på gulvet i kirken, men man må gerne kaste ris udenfor kirken.

Lys i stolerækkerne
Lys i stolerækkerne koster 200 kroner. Aftal dette med præsten/kirketjeneren.

 

 

Ophavsret: