Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Undervisningen

KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN.
Der oprettes hold med undervisning tirsdag og torsdag morgen kl. 8.00-9.30. Undervisningen foregår i sognehuset, Strandvejen 340A, og der er mødepligt.
 
Konfirmanderne har fri fra konfirmationsforberedelsen i skolens efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.
 
Espergærdeskolen og sognepræsterne aftaler hvert år datoer for heldagsundervisning. Der er normalt 3-4 af disse som kompensation for de dage, eleverne ikke kan komme til konfirmationsforberedelsen på grund af temauger, brobygning eller lignende på skolen.
Elever fra privatskoler deltager også i heldagsundervisningen, hvis de får tilladelse hertil af deres forældre. Bemærk, at privatskolerne giver ikke fri til heldagsundervisning.  
 
Det er desuden en betingelse for at blive konfirmeret, at konfirmanderne går jævnligt til gudstjeneste og minimum 10 gange i årets løb.