Undervisning

KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN.
Der oprettes hold med undervisning tirsdag og torsdag morgen kl. 8 – 9.30. Undervisningen foregår i sognehuset, Strandvejen 340A, og der er mødepligt.
I skolens efterårsferie, vinterferie og påskeferie, har konfirmanderne fri fra konfirmationsforberedelsen.
Espergærdeskolen og sognepræsterne aftaler hvert år datoer for heldagsundervisning. Der er normalt 3-4 af disse som kompensation for de dage, eleverne ikke kan komme til konfirmationsforberedelsen på grund af temauger, brobygning eller lignende på skolen.
Elever fra privatskoler deltager også i heldagsundervisningen, hvis de får tilladelse hertil af deres forældre. Bemærk, at privatskolerne giver ikke fri til heldagsundervisning.  
Det er desuden en betingelse for at blive konfirmeret, at konfirmanderne går jævnligt til gudstjeneste og minimum 10 gange i årets løb. 
 
Ophavsret: