Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommissorium for Informations- og Kommunikationsudvalget

Udvalgets opgave er at føre tilsyn med, at alle sognets aktiviteter offentliggøres og distribueres v.h.a.:
 
 • Sognets hjemmeside på www.egebaeksvangkirke.dk
 • Facebooksiden Egebæksvang Kirke
 • Nyhedsbreve adresseret til udvalgte målgrupper - Sogn.dk
 • Tryksag i A4 format 3 gang om året: 1/1, 1/5 og 1/9
 • Flyers
 • Plakater
 • Opslagstavler i våbenhus og sognehus
 • Udhængsskabe og sandwich-skilte
 • Lokalaviserne:
  • Helsingør Dagblad (HD) presseomtale og annoncer
  •  Nordsjælland (NS) presseomtale og annoncer
  •  Frederiksborg Amtsavis (FA) presseomtale og annoncer
  •  Søndagsavisen (SA) presseomtale og annoncer

Udvalget mødes efter behov. MHR orienteres løbende gennem referater fra udvalgets møder.

​Kommentarer:
Tovholderne for de enkelte aktiviteter har ansvar for, at relevante informationer, så som billedmateriale og presseomtale, indleveres til kordegnen i god tid før der skal annonceres. Sker dette ikke, må kordegnen meddele dette til udvalget.

Deadlines for stof til tryksag i A4 format er 1/12, 1/4 og 1/8.

 

Vedtaget på Menighedsrådsmøde 19/4-2017