Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kommissorium Musik- og Koncertudvalget

§ 1: Sammensætning
Musik og Koncertudvalget (MK) består af 1 præst og 2-3 medlemmer af menighedsrådet (MR) samt Daglig Leder, Organisten og ansvarlig korsanger.
Udvalget konstituerer sig selv for 1 år ad gangen.
Udvalget er ansvarlig og beslutningsdygtigt indenfor nedenstående rammer i §2.  der er aftalt og godkendt af MR.
 
§ 2: Formål og opgaver.
MK i Egebæksvang Kirke har til formål at styrke, formidle og udvikle kirkens musikliv i form af koncerter med et varieret og bredt repertoire, som henvender sig til forskellige grupper og aldersklasser.
MK har endvidere til formål at sikre rammerne for et højt musiks kvalitetsniveau under højmessen og andre kirkelige aktiviteter i kirken.
MK aftaler de nærmere målsætninger, repertoire og rammer for afvikling af planlagte koncerter med alle involverede parter.
MK står for det praktiske vedr. brug af kirken, kirkegård og Sognehus ifm. koncerter.
MK samarbejder med aktivitetsudvalget (AU) og Kommunikations og Informationsudvalget (KI) og referere til Menighedsrådet.
MK står for at servere et glas vin, sodavand o.l. ved koncerter, når det er relevant.
MK kan trække på kirkefunktionær efter aftale med Daglig Leder og derudover benytte frivillig medhjælp.
 
§ 3: Budget og regnskab.
MK samarbejder med Daglig Leder og organist og korleder om forslag til budget for henholdsvis organistfunktion, koret og koncerter for det kommende år.
Budgetforslaget forlægges menighedsrådet til vedtagelses.
§ 4: Møder  
MK holder møder minimum 4 gange årligt. Møder kan indkaldes med 8 dages varsel.
§ 5: Evaluering
MK udarbejder en årsrapport (evaluering og regnskab)
 
 
Vedtaget på Musik og Koncerts udvalgets møde den 1. november 2017
 
Egebæksvang Kirke og Kirkegård
Strandvejen 336 D – 3060 Espergærde