MENIGHEDSRÅDET VED EGEBÆKSVANG KIRKE

Menighedsrådet ved Egebæksvang Kirke består af 5 valgte medlemmer, ingen stedfortrædere og kirkens ene fultids sognepræst. Rådet vælges hvert 4. år. Menighedsrådet er valgt for perioden nov. 2016 - nov. 2020.

Møder
Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl. 19.00 (punkter omhandlende peronalesager er dog lukkede). Møderne holdes i sognehuset.

Dagsorden for mødet bliver opslået i våbenhuset og kan hentes her på hjemmesiden en uge før mødets afholdelse.

Udskrift af beslutningsprotokol fra afholdte møder er opslået i våbenhuset ugen efter mødet og kan hentes her på hjemmesiden.

Dato for kommende møder:

Tirsdag 09-01-2019 (uge 02)

Onsdag 06-02-2019 (uge 06) 

Onsdag 06-03-2019 (uge 10)

Onsdag 11-04-2019 (uge 15) AFLYST

Onsdag 08-05-2019 (uge 19) 

Onsdag 12-06-2019 (uge 24) AFLYST

Onsdag 14-08-2019 (uge 33)

Onsdag 11-09-2019 (uge 37)

Onsdag 09-10-2019 (uge 41)

Onsdag 06-11-2019 (uge 45) MR-møde &konstituerende møde

Søndag 17-11-2019 (uge 46) Menighedsmøde i forlængelse af Gudstjenesten 

 

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

 

Dagsorden for kommende møde 

Referat af Menighedsmøde den 18. november 2018

Referat fra seneste ordinære menighedsrådsmøde

Referat fra konstiuerende møde 07.11.2018

Egebæksvang Kirkes regnskab

Forretningsorden

Kollektoversigt for kirkeåret 2018-2019 

vedtaget på MR-mødet den 7. november 2018

Ophavsret: