MENIGHEDSRÅDET VED EGEBÆKSVANG KIRKE

Menighedsrådet ved Egebæksvang Kirke består af 5 valgte medlemmer, ingen stedfortrædere og kirkens ene fultids sognepræst. Rådet vælges hvert 4. år. Menighedsrådet er valgt for perioden nov. 2016 - nov. 2020.

Møder
Menighedsrådets møder er offentlige og begynder kl. 19.00 (punkter omhandlende peronalesager er dog lukkede). Møderne holdes i sognehuset.

Dagsorden for mødet bliver opslået i våbenhuset og kan hentes her på hjemmesiden en uge før mødets afholdelse.

Udskrift af beslutningsprotokol fra afholdte møder er opslået i våbenhuset ugen efter mødet og kan hentes her på hjemmesiden.

Dato for kommende møder:

Tirsdag 09-01-2019 (uge 02)

Onsdag 06-02-2019 (uge 06) 

Onsdag 06-03-2019 (uge 10)

Onsdag 11-04-2019 (uge 15) AFLYST

Onsdag 08-05-2019 (uge 19) 

Onsdag 12-06-2019 (uge 24) AFLYST

Onsdag 14-08-2019 (uge 33)

Onsdag 11-09-2019 (uge 37)

Onsdag 09-10-2019 (uge 41)

Onsdag 06-11-2019 (uge 45) MR-møde &konstituerende møde

Søndag 17-11-2019 (uge 46) Menighedsmøde i forlængelse af Gudstjenesten : Dagsorden

Onsdag 11. december 2019 (uge 50)

Onsdag 8. januar 2020 (uge 2)

Onsdag 5. februar 2020 (uge 6)

Onsdasg 4. marts 2020 (uge 10)

Onsdag 8. april 2020 (uge 15)

Onsdag 6. maj 2020 (uge 19)

Onsdag 10. juni 2020 (uge 24)

Onsdag 12. august 2020 (uge 33)

Onsdag 9. september 2020 (uge 37)

Onsdag 7. oktober 2020 ( uge 41)

Onsdag 11. november 2020 (uge 46)

 

Tirsdag den 12. maj 2020 (uge 20) : Offentligt orienteringsmøde 

Tirsdag den 15. september (uge 38) : Valgforsamling 

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

 

Dagsorden for kommende møde 

Referat af Menighedsmøde den 18. november 2018

Referat fra seneste ordinære menighedsrådsmøde

Referat fra konstiuerende møde 06.11.2019

Egebæksvang Kirkes regnskab

Forretningsorden

Kollektoversigt for kirkeåret 2018-2019 

vedtaget på MR-mødet den 7. november 2018

Ophavsret: